سنگ ریسه ای (کد3512)

120,000 ریال بدون مالیات.

سنگ ریسه ای مدل چنگکی , زنجیر باز , تغییر رنگ نمی دهد. (فروش در بسته های 1متری)

در هنر عثمان دوزی , درباری دوزی و تزیینات روی لباس به کار میرود.

فلز و سنگ
قرمز
درجه یک

محصولات مشابه