نوار گاترین سبز (کد 2667)

25,000 ریال بدون مالیات.

نوار گاترین سبز .

نوار گاترین برای درست کردن پوشش ساقه گل ها استفاده میشود که با حالت چسبناکی که دارد موجب چسبیدن و جدا نشدن از یکدیگر میشود.