درباره ما

هنر کده خاتون در سال 1387 توسط خانم  طراوت تاسیس شد که ابتدا کار های ساخت گل های رویایی شروع به فعالیت کرد که با ذوق هنری موسس  این هنر کده در سال اول تاسیس هنری زیبایی دیگر به مجموعه  فعالیت  این موسسه اضافه شد و بعد از فروش موفق در بازار های کرج ، تهران و شهرستان های دیگر ایران  و همچنین در خواست زیاد مشتریان جهت آموزش کار های هنری  این هنر کده کلاس های آموزشی  در زمینه  های مختلف هنری همانند کار های گل های رویایی ، گل های تیتانیوم ، روبان دوزی  ، گل های کریشه ، کچه دوزی ، کوئیلینگ ، نقاشی روی پارچه ، زیور آلات ،چرم دوزی ، تاج های سنگی و لحیمی و دیگر رشته های مختلف هنری بر قرار شد.یکی از افتخارات  این هنر کده توجه زیاد به جنبه معنوی هنر و آموزش میباشد که شاگردان بسیار موفقی در تمام زمینه  های ذکر شده تحویل بازار کار هنری کرده است و دیگر افتخار این هنر کده خدمات پس آموزش برای هنر جوبان همچون بازار یابی برای شاگردان تهیه مواد اولیه ، فروش کار های هنر جویان ، شرکت در تمام نمایشگاه  هنری سراسر کشور میباشد و همچنین تعرفه های آموزشی این هنر کده بسیار مقرون به صرفه و با توجه به هدف گسترش معنوی هنر و ایجاد بازار کار برای بانوان در منزل با سود قابل توجیه میباشد.