نخ میوکی

1,200,000 ریال بدون مالیات.

نخ ابریشم برای بافت های میوکی

نخ میوکی برای بافت های میوکی استفاده میشود

20متر
درجه یک
ژاپن

محصولات مشابه