سوزن منجوق بافت سایز مختلف

850,000 ریال بدون مالیات.

سوزن منجوق بافت در 5 سایز مختلف برای انواع بافت ها استفاده میشود

سوزن منجوق بافت در 5 سایز مختلف برای انواع بافت ها استفاده میشود

درجه یک
ژاپن

محصولات مشابه