پولک سوراخ دار ترک(9209)

1,000,000 ریال بدون مالیات.

پولک ساده ،گرد ، دوختنی ،بدون تغییر رنگ (فروش به صورت بسته های 100گرمی)

 پولک ها دایره های دیسک مانندی هستند که سطحی چند وجهی دارند و اغلب به همراه منجوق برای رودوزی و تزیئن لباس، کیف، رومیزی و ... مورد استفاده قرار می گیرند.
انواع طرح دار پولک ها نیز در شکل ها و رنگ های متنوع در دسترس قرار دارند. برای دوختن پولک ها از نخ نامرئی استفاده می شود.

از پولک برای انواع تزیینات از جمله تزیینات روی لباس استفاده می شود.
 پولک ها دایره های دیسک مانندی هستند که سطحی چند وجهی دارند و اغلب به همراه منجوق برای رودوزی و تزیئن لباس، کیف، رومیزی و ... مورد استفاده قرار می گیرند.
انواع طرح دار پولک ها نیز در شکل ها و رنگ های متنوع در دسترس قرار دارند. برای دوختن پولک ها از نخ نامرئی استفاده می شود.
100 گرم
دودی مطابق عکس
درجه یک
تراش خورده
ترکیه

محصولات مشابه