نگین مارکیز (کد 8003)

20,000 ریال بدون مالیات.

نگین مارکیز (فروش به صورت عددی)

نگین های چسباندنی قابل استفاده در هنر درباری دوزی و تاج سازی .

شیشه
مطابق عکس
درجه یک
مارکیز
9 × 18میلیمتر

محصولات مشابه