نگین بیضی (کد 8017)

40,000 ریال بدون مالیات.

نگین بیضی (فروش به صورت عددی)

نگین های چسباندنی قابل استفاده در هنر درباری دوزی و تاج سازی .

شیشه
مطابق عکس
درجه یک
بیضی
۱3 × 18میلیمتر

محصولات مشابه