نگین بیضی پایه دار (کد 8005)

30,000 ریال بدون مالیات.

نگین بیضی پایه دار (فروش به صورت عددی)

نگین های چسباندنی قابل استفاده در هنر درباری دوزی و تاج سازی .

شیشه
مطابق عکس
درجه یک
بیضی پایه دار

محصولات مشابه