پولک متری (9116)

35,000 ریال بدون مالیات.

پولک ساده ،گرد ، دوختنی ،بدون تغییر رنگ (فروش به صورت متری)

از پولک برای انواع تزیینات از جمله تزیینات روی لباس استفاده می شود.
 پولک ها دایره های دیسک مانندی هستند که سطحی چند وجهی دارند و اغلب به همراه منجوق برای رودوزی و تزیئن لباس، کیف، رومیزی و ... مورد استفاده قرار می گیرند.
انواع طرح دار پولک ها نیز در شکل ها و رنگ های متنوع در دسترس قرار دارند. برای دوختن پولک ها از نخ نامرئی استفاده می شود.
1 متر
مطابق عکس
درجه یک
ایران

محصولات مشابه