کارگاه (1)

150,000 ریال بدون مالیات.

کارگاه قابی است که برای محکم نگه داشتن پارچه در هنرهای شماره دوزی، گلدوزی، روبان دوزی و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

این محصول دارای 4 سایز است که متناسب با ابعاد طرح مورد نظر و نوع کار سایز آن ها انتخاب می شود.

چوبی
15cm

محصولات مشابه