پالت منجوق و پولک

1,300,000 ریال بدون مالیات.

از این پالت برای گذاشتن منجوق و پولک و مروارید و ... استفاده میشود

پالت بدون منجوق و پولک داخل ان بفروش میرسد

درجه یک

محصولات مشابه