کاتر(9260)

700,000 ریال بدون مالیات.

برای برش پارچه و چهلتیکه دوزی استفاده میشود

درجه یک

محصولات مشابه